2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE
   Contents
Topic Sub-topic
1. Relacions del Dret de la Seguretat, Salut amb el Dret Treball i amb el Dret *dela Seguretat Social
2. Organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
3. Obligacions preventives. Serveis de prevenció.
4. Responsabilitats i sancions en matèria preventiva.