2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE
   Assessment
  Description Weight
Practical tests Interpretació de textos jurídics 30%
Objective multiple-choice tests Prova final del mòdul 50%
Objective multiple-choice tests Prova parcial 20%
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria es guardaran les notes de les parts aprovades, només caldrà repetir la part no aprovada.


Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista".