2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) INDUSTRIAL HYGIENE Code 20605103
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Basic Medical Sciences
Chemical Engineering
Coordinator
UBIEDO PEREZ, CATALINA
E-mail mariajose.figueras@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
m.salvado@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
Lecturers
FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL
UBIEDO PEREZ, CATALINA
Web
Relevant information La higiene és una disciplina amb l'objectiu de la prevenció de malalties professionals. És per això, que la Higiene Industrial té com a objectiu identificar els possibles contaminants químics o biològics, i els sorolls, vibracions o radiacions que puguin presentar-se, per poder estimar posteriorment la magnitud de l'exposició i comparar-lo amb les normes legals existents que fixen els nivells d'exposició màxims admissibles o, si no amb els criteris de valoració en l'ús, i d'aquesta manera poder prioritzar les accions preventives a dur a terme., així com establir els programes de seguiment i control de l'exposició laboral a aquests agents químics, biològics i físics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.