2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
   Learning aims
Objectives Competences
Definir els conceptes bàsics de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP5
Identificar les funcions generals i específiques del professional de la prevenció i especialment al camp de la Higiene Industrial AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP4
Identificar el agents contaminants al ambient laboral que poden provocar una malaltia i avaluar el risc AP1
AP2
AP3
AP4
BP3
BP5
CP3
Conèixer els equips que s'empren per a les avaluacions específiques de riscos higiènics i les metodologia de mesurament i quantificació AP1
AP2
AP3
BP4
Conèixer els referents que hi ha, com legislació i normes tècniques i la seva aplicació a les evaluacions AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
Conèixer els mètodes de control del risc: Mitjans de protecció col·lectiva i individual AP1
AP2
AP3
AP4
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6