2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
ICT practicals Respondre qüestionari previ a la classe presencial
Lecture Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviamente.
Problem solving, exercises Exercicis lliurats mitjançant la plataforma virtual del curs a Moodle
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.