2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  MEDICINE, ERGONOMICS AND PSYCHOSOCIOLOGY APPLIED TO RISK PREVENTION
   Contents
Topic Sub-topic
Medicina en el treball 1. Socorrisme i primers auxilis
2. Conceptes bàsics, objectius i funcions
3. Promoció de la salut a l´empresa
4. Protocols de vigilància mèdica
5. Patologies d´origen laboral
6. Vigilància de la salut
7. Planificació i informació sanitària
Ergonomia 8. Ergonomia: conceptes i objectius
9. Condicions ambientals d´ergonomia
10. Càrrega física del treball
11. Concepció i disseny del lloc de treball
12. Càrrega mental del treball
Psicosociologia aplicada 13. Factors de naturalesa psicosocial
14. Estrès i altres problemes psicosocials
15. Estructura de l´organització
16. Conseqüencies dels factor psicosocials nocius i la seva avaluació. Intervenció psicosocial