2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
   Continguts
Tema Subtema
1.Formació: Plans i programes. Anàlisi de necessitats formatives. Tècniques educatives
2. Formació aplicada a la prevenció: Tècniques educatives. Seguiment i avaluació
3. Gestió: Aspectes generals sobre administració i gestió empresarial
4. Gestió: Gestió mediambiental
5. Gestió: Organització de la prevenció
6. Gestió: Planificació de la prevenció
7. Gestió: Economia de la prevenció i prevenció de riscos patrimonials
8. Gestió: Aplicació a sectors epecials