2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ la classe presencial. 20 %
Resolució de problemes, exercicis Exercici pràctic 30%
Proves mixtes Prova pressencial al final de l'assignatura 50 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria