2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.-Aplicar els procediments per a la realització de presa de mostres, mesures i tractament de dades de contaminants químics, biològics i físics, a un nivell de profunditat major que en l'assignatura d'Higiene Industrial AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
2 .- Avaluar l'exposició laboral a substàncies químiques, biològiques o físiques a les quals està exposat el treballador. S'amplia el contingut desenvolupat a la assignatura de Higiene Industrial. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3 .- Aplicar mesures de control i protecció a compostos químics, biològics i físics. S'amplia el contingut desenvolupat a la assignatura de Higiene Industrial. AP1
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
Conèixer l'aplicació delscontinguts impartits en sectors industrials i de serveis, específics AP1
AP3
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
CP3
CP4