2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE
   Contents
Topic Sub-topic
1. Contaminants Químics. Avaluació higiènica. Sistemes de mesura
2. Contaminants Químics. Procediments analítics
3. Contaminants Químics. Tractament de dades
4. Contaminants Químics. Informació del risc químic
5. Contaminants Químics. Control de contaminants
6. Contaminants Biològics
7. Contaminants Físics. Radiacions no Ionitzants (óptiques i camps electromagnètics)
8. Contaminants Físics. Soroll i vibracions
9. Riscos higiènics en activitats específiques