2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN INDUSTRIAL HYGIENE
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Lecture Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviament mitjançant la Fitxa de l'assignatura i el contingut de la mateixa al Moodle
ICT practicals Cumplimentació del test previ la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
Problem solving, exercises Exercicis que s'exposarà i es lliurarà per part del alumne resolt a través de la plataforma Virtual Moodle
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.