2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN ERGONOMICS
   Learning aims
Objectives Competences
Avaluar el confort/disconfort ambiental AP1
AP3
AP4
Avaluar la càrrega física de treball AP1
AP3
AP4
Realitzar dissenys integrals del lloc de treball AP1
AP3
AP4