2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
 Asignaturas
  ESPECIALIZACIÓN EN ERGONOMÍA
   Contenidos
tema Subtema
1. Metodología ergonómica. Modelos y métodos Metodologia ergonòmica
Mètodes estadístics aplicats a l'ergonomia
Tècniques d'investigació a l'ergonomia
2. Microclima laboral/ Ampliación del diseño del ambiente visual Avaluació disconfort tèrmic :Index tèrmics PMV i PPD (Mètode Fanger)
Aspectes ergonòmics del soroll
3. Antropometría
Concepte general d'antropometria
Utilització de taules antropomètriques (població espanyola)
Criteris de disseny antropomètric (relacins dimensionals)
Principals criteris aplicables als comanaments i senyals
8. Pantallas de visualización. Criterios para la evaluación y el acondicionamiento Principals criteris técnics aplicables a l'anàlisi i acondicionament dels
llocs amb PVD quan l'aplicació d'un test d'avaluació no sigui suficient
Criteris de disseny per a l'interfaç de diàlec persona/ordinador en
els programes informàtics
Criteris aplicables al disseny de les guies d'ajuda a l'usuari integrades en les aplicacions informàtiques
Criteris aplicables al disseny de la presentació de la informació
5. Ergonomía de la posición y el esfuerzo Paràmetres fisiològics més adequats per a l'avaluació de la càrrega física del
treball dinàmic.
Aplicacions i limitacions per a l'avaluació de la càrrega física basada en el consum d'oxígen.
Avaluació de la càrrega de teball mitjançant la freqüència cardíaca.
Prevenció de la fatiga muscular derivada de la càrrega física.
6. Manipulación manual de cargas.
Método NIOSH
Mètodes i instruments freqüentment usats per a l'avaluació de les postures de treball
Mètode OWAS
Mètode REBA
9. Evaluación de los factores de riesgo de TME de la extremidad superior Checklist d'identificació dels factors associats amb el risc de TME de l'extremitat superior.
Método RULA per a l'avaluació del risc per TME l'extremitat superior.
7. Ergonomía del programario
Mètode NIOSH per a la manipulació manual de càrregues.
Introducció a l'aplicació del mètode NIOSH en tasques múltiples