2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN ERGONOMICS
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitat encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Lecture Mitjançant les classes magistrals es preten: explicar els temes principals del mòdul; resoldre els exercicis proposats; resoldre els possibles dubtes dels alumnes
ICT practicals Respondre qüestionaris d'auto-avaluació abans de la classe presencial (magistral)
Personal tuition Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura