2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
 Asignaturas
  ESPECIALIZACIÓN EN ERGONOMÍA
   Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Activitat encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Sesión magistral Mitjançant les classes magistrals es preten: explicar els temes principals del mòdul; resoldre els exercicis proposats; resoldre els possibles dubtes dels alumnes
Prácticas a través de TIC Respondre qüestionaris d'auto-avaluació abans de la classe presencial (magistral)
Atención personalizada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura