2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació dels qüestionaris d'auto-avaluació previs a la classe presencial 20%
Proves mixtes Examen presencial al final de l'assignatura 50%
Altres

Exercicis a entregar

30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)