2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALISATION IN PSYCHOSOCIOLOGY
   Learning aims
Objectives Competences
Els sistemes d'organitzar el treball a les empreses AP1
AP3
AP4
Quines són les metodologies iprocediments per a realitzarl'avaluació dels factors psicosocials al treball AP1
AP3
AP4
Quins són els procedimentsque pot recomenar un técnic per fer prevenció dels efectes de l'estres, burnout, violència ocupacional i d'altres problemes d'índole psicosocial AP1
AP3
AP4
Implementar in procés de informació i comunicació efectiu a l'empresa sobre la prevenció dels riscos psicosocials. AP1
AP3
AP4