2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN PSYCHOSOCIOLOGY
   Contents
Topic Sub-topic
1. Règims de treball i descans
2. L´error humà
3. Disseny integral de llocs de treball complexos
4. La càrrega mental
5. L´estrès laboral. Conseqüències dels factors psicosocials nocius
6. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
7. Escales d´actituds
8. Organització del treball. Variables estructurals i dimensions contextuals
9. Psicosociologia aplicada
10. Metodologies per a l´avaluació dels factors psicosocials. Mètode PSCAT 21
11. La comunicació a l´empresa
12. Mobbing i altres problemes d´índole psicosocial