2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN PSYCHOSOCIOLOGY
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Es presentaran els models psicosocials que es fan servir a PRL
Problem solving, classroom exercises El professor presentara un seguit d'eines d'avaluació i resultats en determinats contextos.
L'estudiant introduirà informació que recollira i en farà la diagnosi técnica.