2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES Codi 20605111
Ensenyament
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Primer AN conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
Adreça electrònica magdalena.constanti@urv.cat
manuel.figueiredo@urv.cat
Professors/es
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
Web http://matrix.etseq.urv.es/practiques/
Descripció general Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris a les empreses i supervisada per les universitats. L'objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria. Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització de pràctiques a l'empresa i l'elaboració d'una memòria que haurà de lliurar als tutors responsables d'aquesta matèria. L'objectiu és aconseguir la integració de l'estudiant en les activitats preventives de l'empresa. Aquestes pràctiques es podran realitzar en totes les tipologies d'empreses i sectors econòmics que reuneixi els requisits mínims demandats.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent