2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Specific action plan / execution
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte, recollir informació dels alumnes, presentar el funcionament i desenvolupament d'aquesta assignatura.
Selection/assignation of an external work experience programme Els alumnes que sol·liciten empresa per a realitzar les pràctiques, se li assignarà una empresa en funció de la disponibilitat i les necessitats d'aquesta.
Mechanisms for coordinating and monitoring external work experience Coordinació en el període de pràctiques entre alumne i tutor a l'empresa. Seguiment del tutor de l'assignatura.
Relation with the internal work-experience tutor Consulta o orientació sobre la realització de les pràctiques, elaboració de la Memòria de pràctiques i resolució de possibles incidències.
Relation with the external work-experience tutor Coordinació de les activitats a realitzar per part de l'alumne durant les pràctiques.
Report Redacció d’una memoria (informe) sobre les tasques dutes a terme a l'empresa i una autoavaluació de les competències adquirides per part de l’estudiant.
Work placement Període de pràctiques en l'empresa