2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Coordination and monitoring mechanisms
 
Work placement
Description
El tutor concretarà les tasques de les pràctiques amb l’estudiant i l’empresa per tal de determinar si la descripció de les pràctiques s'ajusta al perfil i nivell de la titulació. Aquestes tasques es reflectiran al Projecte Formatiu on el tutor farà constar les accions de seguiment, segons es descriu a la guia de l'estudiant de PE.