2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Mecanismes coordinació/seguiment
 
Estada de pràctiques
Descripció
El tutor concretarà les tasques de les pràctiques amb l’estudiant i l’empresa per tal de determinar si la descripció de les pràctiques s'ajusta al perfil i nivell de la titulació. Aquestes tasques es reflectiran al Projecte Formatiu on el tutor farà constar les accions de seguiment, segons es descriu a la guia de l'estudiant de PE.