2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Assessment
  Description Weight
Report Informe del treball realitzat, el grau d'implicació, les condicions d'aquest treball, segons el model del centre i que serà avaluat pel tutor intern. 60%
Work placement El tutor de pràctiques extern fa una avaluació quantitativa del nivell competencial de l'estudiant, d'acord amb el model del centre. 40%
 
Other comments and second call

La nota mínima d'avaluació del tutor de pràctiques a l'empresa (extern) és: 5/10 (20% del pes de l'assignatura). Si l'alumne no supera aquesta nota, suspèn automàticament l'assignatura de pràctiques i per tant, no cal fer l'informe de pràctiques.

L'alumne només té una única oportunitat de realitzar les pràctiques a l'empresa.

Aquesta assignatura sols disposa d'una convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculen d'aaquesta assignatura no podran sol•licitar la convocatòria addicional d'exàmens.

Assignatura que pel seu caràcter eminentment pràctic sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació (per defecte al juny). Els estudiants poden anticipar la convocatòria al gener o endarrerir-la al setembre en cas necessari, fent la sol•licitud pertinent a la secretaria de l'ETSEQ. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol•licitar la convocatòria addicional d'exàmens.