2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20605101 DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL Únic anual
Obligatòria 3
20605108 ESPECIALITZACIÓ EN ERGONOMIA Únic anual
Obligatòria 3
20605107 ESPECIALITZACIÓ EN HIGIENE INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 5
20605109 ESPECIALITZACIÓ EN PSICOSOCIOLOGIA Únic anual
Obligatòria 3
20605106 ESPECIALITZACIÓ EN SEGURETAT EN EL TREBALL Únic anual
Obligatòria 5
20605105 GESTIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ APLICADES A LA PREVENCIÓ Únic anual
Obligatòria 5
20605103 HIGIENE INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 6
20605104 MEDICINA, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA A LA PREVENCIÓ Únic anual
Obligatòria 6
20605110 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Obligatòria 3
20605111 PRÀCTIQUES EN EMPRESES Únic anual
Obligatòria 6
20605102 SEGURETAT EN EL TREBALL Únic anual
Obligatòria 6
20605112 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 9