2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (MENTA) (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20615120 CONTROL I MONITORITZACIÓ DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 6
20615111 CONTROL I RECUPERACIÓ DE SÒLS Únic anual
Obligatòria 3
20615104 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Únic anual
Obligatòria 4
20615121 DRET AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
20615103 ECOLOGIA Únic anual
Obligatòria 3
20615108 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Únic anual
Obligatòria 3
20615105 ENGINYERIA D'OBRES Únic anual
Obligatòria 5
20615101 ENGINYERIA DE PROCESSOS Únic anual
Obligatòria 4
20615106 GEOLOGIA I EDAFOLOGIA Únic anual
Obligatòria 3
20615110 HIDROLOGIA Únic anual
Obligatòria 3
20615107 INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES Únic anual
Obligatòria 6
20615109 LABORATORI D'ENGINYERIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4
20615112 METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA Únic anual
Obligatòria 3
20615102 REENGINYERIA DE PROCESSOS Únic anual
Obligatòria 4
20615113 TRACTAMENT DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Únic anual
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20615114 CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES Únic anual
Obligatòria 3
20615115 GESTIÓ AMBIENTAL I Únic anual
Obligatòria 4
20615119 GESTIÓ AMBIENTAL II Únic anual
Obligatòria 4
20615118 GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS Únic anual
Obligatòria 4
20615124 LABORATORI D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 15
20615122 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA Únic anual
Obligatòria 15
20615123 PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 3
20615116 PROJECTES Únic anual
Obligatòria 5
20615117 TRACTAMENT D'AIGÜES Únic anual
Obligatòria 4
20615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20615217 CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS I SUPERFÍCIES Únic anual
Optativa 3
20615232 CIÈNCIA DE POLÍMERS Únic anual
Optativa 3
20615201 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA Únic anual
Optativa 3
20615221 DISSENY EXPERIMENTAL Únic anual
Optativa 3
20615228 ENERGIES RENOVABLES Únic anual
Optativa 3
20615216 ENGINYERIA D'ALIMENTS Únic anual
Optativa 3
20615220 ENGINYERIA DE REACTORS Únic anual
Optativa 3
20615223 ENGINYERIA ENERGÈTICA Únic anual
Optativa 3
20615227 ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL Únic anual
Optativa 3
20615240 ESTRATÈGIES I EINES PER AL CONSUM I LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLES Únic anual
Optativa 3
20615202 MODELITZACIÓ I COMPUTACIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 3
20615244 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
20615211 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS I Únic anual
Optativa 3
20615212 SEPARACIÓ DE MEMBRANES Únic anual
Optativa 3
20615209 TEMES D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Únic anual
Optativa 3
20615210 TERMODINÀMICA AVANÇADA Únic anual
Optativa 3