2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència i Nanotecnologia (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20635301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20635224 BIOFÍSICA Únic anual
Optativa 2.5
20635214 BIOINFORMÀTICA Únic anual
Optativa 2.5
20635259 BIOQUÍMICA A LA NANOESCALA Únic anual
Optativa 5
20635257 FÍSICA I QUÍMICA QUÀNTIQUES Únic anual
Optativa 5
20635207 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
20635260 NANOBIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 5
20635261 NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT Únic anual
Optativa 5
20635250 NANOMATERIALS EN CATÀLISI Únic anual
Optativa 3
20635212 NANOSENSORS Únic anual
Optativa 2.5
20635256 NANOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 5
20635255 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
20635206 PROCESSOS EN SALA BLANCA Únic anual
Optativa 2.5
20635258 QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR Únic anual
Optativa 5