2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20645207 ASPECTES AVANÇATS D'ENGINYERIA TERMODINÀMICA Únic anual
Optativa 6
20645214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
20645208 DISSOLUCIONS D'ELECTRÒLITS Únic anual
Optativa 4
20645215 ESTIMACIÓ DE PROPIETATS DE GASOS I LÍQUIDS Únic anual
Optativa 4
20645219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
20645217 PROPIETATS DE TRANSPORT Únic anual
Optativa 4
20645211 SIMULACIÓ Únic anual
Optativa 6