2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20655301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20655210 CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES REFRIGERACIÓ SOLAR Únic anual
Optativa 3
20655205 CÀLCUL I DISSENY DE SITEMES DE CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 6
20655222 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS Únic anual
Optativa 6
20655223 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I AUDITORIES EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
20655211 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
20655203 INTRODUCCIÓ A LA CLIMATITZACIÓ Únic anual
Optativa 3
20655214 NECESSITATS ENERGÈTIQUES I SIMULACIÓ D'INSTAL.LACIONS D'EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
20655220 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
20655217 SIMULACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS AMB " ENERGY PLUS " Únic anual
Optativa 3
20655215 SISTEMES COMBINATS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR EN EDIFICIS Únic anual
Optativa 3
20655207 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC Únic anual
Optativa 3
20655204 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR Únic anual
Optativa 6