2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible (2011)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20675103 BIODIVERSITAT I ECOSISTEMES 1Q
Obligatòria 3
20675106 EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 3
20675102 EINES DE SOSTENIBILITAT 1Q
Obligatòria 6
20675101 GESTIÓ AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 3
20675104 MODELS DE TRANSPORT DE CONTAMINANTS 1Q
Obligatòria 6
20675107 GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 2Q
Obligatòria 3
20675105 TRACTAMENTS AVANÇATS D'AIGÜES I LA SEVA GESTIÓ 2Q
Obligatòria 3
20675113 PRÀCTIQUES EXTERNES AN conv. única
Obligatòria 9
20675301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN conv. única
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20675205 GENERACIÓ I GESTIÓ DE L'ENERGIA 2Q
Optativa 3
20675204 TÈCNIQUES AVANÇADES PER AL TRACTAMENT EFICIENT I REVALORITZACIÓ DE RESIDUS 2Q
Optativa 3
20675203 TÈCNIQUES ECOEFICIENTS PER AL DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES 2Q
Optativa 6