2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (2011)
 Subjects
  PROJECT MANAGEMENT
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) PROJECT MANAGEMENT Code 20204101
Study programme
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory Third 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
E-mail joanramon.alabart@urv.cat
oriol.senan@urv.cat
Lecturers
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
SENAN CAMPOS, ORIOL
Web
Relevant information L’assignatura Gestió de Projectes s’enfoca en l’aprenentatge d’una sèrie d’estratègies per a gestionar la fase de formació d’un nou equip de projecte i en una activitat de vital importància en qualsevol projecte de disseny: l’avaluació de l’atractiu econòmic del mateix. En finalitzar l’assignatura, els estudiants estaran capacitats per a: 1. Liderar de forma efectiva la posada en marxa d’un nou equip de projecte. 2. Avaluar econòmicament un projecte d’inversió de capital a la indústria química.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.