2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (2011)
 Subjects
  ELECTRONICS
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) ELECTRONICS Code 20204104
Study programme
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory Fourth 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinator
MUNTE PUIG, JAVIER
E-mail javier.munte@urv.cat
Lecturers
MUNTE PUIG, JAVIER
Web
Relevant information En aquesta matèria es realitza una introducció al món de l’electrònica i més concretament dels semiconductors base del desenvolupament actual. Per facilitar la comprensió del funcionament d’aquests elements, es treballarà en circuits electrònics senzills amb una amplia aplicació en molts camps del desenvolupament, de la vida quotidiana i també en la indústria química.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.