2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (2011)
 Subjects
  RESISTANCE OF MATERIALS
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) RESISTANCE OF MATERIALS Code 20204109
Study programme
Bachelor's Degree in Chemical Engineering (2010)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory Third 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Coordinator
SAAVEDRA ORELLANA, ENRIQUE ALEJANDRO
E-mail f.ferrando@urv.cat
enriquealejandro.saavedra@urv.ca
Lecturers
FERRANDO PIERA, FRANCESC
SAAVEDRA ORELLANA, ENRIQUE ALEJANDRO
Web
Relevant information Que és la RMM: La Resistència de materials és la ciència que tracta el càlcul de la resistència mecànica, rigides i estabilitat de les peces d'una estructura (màquines o edificació). L'objectiu de la RMM: Establir els criteris d'un element per determinar el material més convenient, la forma i dimensionament més adequades, per resistir les forçes exteriors de la forma més econòmica. Objectiu de l'assignatura: Que l'alumne desenvolupi l'habilitat d'analitzar un problema de RMM d'una forma simple i lògica aplicant a la seva solució principis fonamentals.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.