2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (2011)
 Subjects
  FINAL MASTER'S PROJECT
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) FINAL MASTER'S PROJECT Code 20685301
Study programme
Chemical Engineering (2011)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
15 Final master project Second AN single exam
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites No es podrà superar l'assignatura Treball de Fi de Màster si anteriorment no s'ha superat la resta dels crèdits del pla d'estudis.
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
E-mail jordi.pallares@urv.cat
Lecturers
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
Web
Relevant information Desenvolupament d'un Projecte Innovador d'Enginyeria, entès com un treball tècnic del tipus del que pugui realitzar un enginyer en l'exercici de la seva professió. Aquests treballs tècnics poden ser el disseny, càlcul, muntatge, operació i manteniment d'equips o plantes de procés, o bé el desenvolupament d'estudis relatius a aquests, que versin sobre aspectes tècnics, econòmics, o sobre altres camps propis de l'enginyeria de procés. L'objectiu es sintetitzar i integrar les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.