2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL AN
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT AN
Obligatòria 3
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES AN
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I AN
Obligatòria 4.5
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II AN
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS AN
Obligatòria 6
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS AN
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI AN
Obligatòria 3
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL AN
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS AN
Obligatòria 6
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q conv. única
Treball fi de màster 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695203 BIOMATERIALS AN
Optativa 3
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES AN
Optativa 3
20695201 POLÍMERS AN
Optativa 3