2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 1Q
Obligatòria 4.5
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Obligatòria 6
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL Jul., Set.
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT Jul., Set.
Obligatòria 3
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II Jul., Set.
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS Jul., Set.
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI Jul., Set.
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS Jul., Set.
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 15
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
20695201 POLÍMERS 1Q
Optativa 3
20695203 BIOMATERIALS Jul., Set.
Optativa 3