2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 1Q
Obligatòria 4.5
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Obligatòria 6
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT 2Q
Obligatòria 3
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II 2Q
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q conv. única
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
20695201 POLÍMERS 1Q
Optativa 3
20695203 BIOMATERIALS 2Q
Optativa 3