2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 1Q
Obligatòria 4.5
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Obligatòria 6
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT 2Q
Obligatòria 3
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II 2Q
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q conv. única
Treball fi de màster 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
20695201 POLÍMERS 1Q
Optativa 3
20695203 BIOMATERIALS 2Q
Optativa 3
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 3
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
20204102 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES AN conv. única
Obligatòria 3