2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
6
9
5
1
0
1
FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
2
0
6
9
5
1
0
2
TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
2
0
6
9
5
1
0
3
PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
2
0
6
9
5
1
0
4
ENGINYERIA DE REACTORS
2
0
6
9
5
1
0
5
DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
2
0
6
9
5
1
0
6
DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
2
0
6
9
5
1
0
7
CONTROL AVANÇAT
2
0
6
9
5
1
0
8
DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
2
0
6
9
5
1
0
9
AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
2
0
6
9
5
1
1
0
LIDERATGE INDUSTRIAL
2
0
6
9
5
1
1
1
GESTIÓ DEL CANVI
2
0
6
9
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
6
9
5
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
6
9
5
2
0
1
POLÍMERS
2
0
6
9
5
2
0
2
MATERIALS I NANOESTRUCTURES
2
0
6
9
5
2
0
3
BIOMATERIALS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Identifica les equacions de transport apropiades per a la solució d'un problema i les simplifica,
si escau.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Coneix i classifica les reaccions i els reactors heterogenis catalítics i no catalítics.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Coneix les últimes tendències en reactors heterogenis.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Coneix les característiques moleculars dels polímers comuns i les seves aplicacions

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Coneix i aplica els fonaments termodinàmics de les dissolucions polimèriques per calcular
diagrames de fase de dissolucions

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Coneix i explica les diferents dependències de la viscositat amb densitat, pes molecular i
temperatura de materials polimèrics comuns

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Coneix i analitza els diferents tipus de materials ceràmics, vidres i composites i nanomaterials,
les seves utilitats i les seves propietats.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Adquireix coneixements de Nanoenergia i nanotoxicologia.

20695203/BIOMATERIALS
 RA12Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695201/POLÍMERS
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Aplica la genètica i els principis de biologia molecular per al disseny de bioprocessos.

20695203/BIOMATERIALS
 RA13Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695201/POLÍMERS
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA13 - Aplica els principis quantitatius per a l'anàlisi dels processos biomèdics i cel • lulars.

20695203/BIOMATERIALS
 RA14Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695201/POLÍMERS
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA14 - Realitza un Projecte Innovador de l'àmbit de l'Enginyeria Química com el que pugui realitzar un
enginyer en l'exercici de la seva professió.

20695203/BIOMATERIALS
 RA15Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695201/POLÍMERS
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA15 - Sintetitza i integra les competències adquirides a l'ensenyament de Màster.

20695203/BIOMATERIALS
 RA16Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695201/POLÍMERS
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA16 - Posa en pràctica, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que
caracteritzen la titulació.

20695203/BIOMATERIALS
A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Utilitza eines numèriques (polymath, matlab) en el disseny de reactors.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Resol problemes de disseny de processos discontinus i afins.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a
diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Progressa en el coneixement de les estratègies de control de processos.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Coneix les principals tècniques de caracterització de materials i nanomaterials i sap seleccionar
les més apropiades.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Determina el tipus d'assajos necessaris per conèixer les propietats mecàniques dels diferents
materials.

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Realitza experiments i/o simulacions per solucionar problemes relacionats amb processos de plantes
de producció (equip, procés, planta, control, cadena de subministrament, eficiència energètica,
mediambental, ...).

20695203/BIOMATERIALS
A1.3 Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i
serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
(G6)
RA1Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix la vida dels materials, els processos de degradació i la seva prevenció. Adquireix
coneixements bàsics en la síntesi de materials i nanomaterials.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.

    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695201/POLÍMERS
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Aplica coneixements d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes
i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.


20695203/BIOMATERIALS
A1.4 Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a
base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i
per a l'optimització d'uns altres ja desenvolupats. (G5)
RA1Aplica les condicions de contorn i / o inicials
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Aplica les condicions de contorn i / o inicials

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Selecciona la metodologia de resolució: analítica o numèrica

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Domina la dinàmica molecular.
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Domina la dinàmica molecular.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya reactors heterogenis amb especial dedicació a la catàlisi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya reactors intensificats (reactors de membranes, destil • lació reactiva)

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Aplica l'ús d'ordinadors al control de processos.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Modelitza matemàticament la resposta viscoelàstica de materials polimèrics i interpreta
correctament les dades experimentals dels mòduls elàstic i de pèrdua (storage and loss moduli)

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Coneix i és capaç d'explicar el sentit físic de les funcions materials per al comportament
reològic de fluids polimèrics.

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes
(problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Coneix quan un sistema respon al principi de simplicitat dinàmica. Aplica el concepte de
superposició temps-temperatura per a la resposta viscoelàstica

20695203/BIOMATERIALS
A2.1 Capacitat per aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal•lacions i serveis, en els quals la
matèria experimenti canvis en la seva composició, estat o contingut energètic, característics de
la indústria química i d'altres sectors relacionats entre els quals es troben el farmacèutic,
biotecnològic, materials, energètic, alimentari o mediambiental. (G1)
RA1Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Utilitza un llenguatge comú amb els experts en Enginyeria Bioquímica per establir metes i
projectes viables, així com productes basats en nocions avançades dels genèrics i la biologia

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Prediu les propietats d'un material / nanomaterial i / o els seus possibles aplicacions en l'àmbit
de l'enginyeria de productes.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Aplica coneixements del mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular
i resoldre problemes complexos en l'àmbit de la indústria química i d'altres sectors afins.

20695203/BIOMATERIALS
A2.2 Concebre, projectar, calcular, i dissenyar processos, equips, instal•lacions industrials i
serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de
qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del
medi ambient. (G2)
RA1Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Aplica nous conceptes d'operació i producció sostenible al disseny i operació de les operacions
de separació.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Dissenya reactors tenint en compte criteris de seguretat, economia i de medi ambient

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Assimila les limitacions del Control Clàssic de processos i justifica l'ús de tècniques
avançades de control.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Coneix i aplica en el disseny d'equips els paràmetres de disseny per a diferents mètodes de
processament comuns com extrusió i extrusió per bufat.

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Selecciona el material / nanomaterial òptim per a una determinada aplicació en l'àmbit de
l'enginyeria de productes i justifica l'elecció.

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Interpreta els diagrames de fase, binaris i TTT per poder obtenir informació del material tal com
les fases presents, càlcul de quantitat i composició, disseny de tractaments tèrmics o
interpretació de les microestructures resultants dels mateixos

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Aplica la nanotecnologia en l'àmbit de l'enginyeria de productes.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Aplica conceptes d'operació i producció sostenible.

20695203/BIOMATERIALS
A2.3 Dirigir i gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i
centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
RA1Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat directa dels coneixements adquirits durant el disseny i
operació d'un procés.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i aplica els fonaments de la direcció d'empreses i els seus subsistemes.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Obté una visió clara de l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en relació a la gestió
sostenible d'empreses.

20695203/BIOMATERIALS
A3.1 Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals,
obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per establir
solucions viables econòmicament a problemes tècnics (I1)
RA1Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Selecciona l'operació de separació adequada atenent a les característiques del problema.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Proposa reactors adequats a problemes tècnics.
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Proposa reactors adequats a problemes tècnics.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Proposa i avalua diferents alternatives per millorar un procés, seleccionant la millor d'elles
considerant diversos criteris simultàniament, tot i que la informació disponible sigui limitada.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Coneix la morfologia dels materials polimèrics sòlids comuns

20695203/BIOMATERIALS
 RA5És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695201/POLÍMERS
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - És capaç de relacionar l'elasticitat dels elastòmers amb les propietats termodinàmiques. Pot
calcular la relació esforç-deformació per elastòmers comuns

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Relaciona les propietats dels materials amb la seva estructura microscòpica, estructura atòmica,
els seus enllaços i la seva estructura cristal • lina.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20695203/BIOMATERIALS
 RA9És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695201/POLÍMERS
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de
comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària

20695203/BIOMATERIALS
A3.2 Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, així com
l'optimització d'uns altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees
de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de
separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques
RA1Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Planteja i resol problemes de conducció o difusió en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Descriu diferents models de turbulència i valora la relació entre la seva complexitat i exactitud

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Planteja i resol problemes de transport en medi porós en una, dues o tres dimensions, en estat
estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Planteja i resol problemes de transport convectiu de calor o matèria en una, dues o tres
dimensions, en estat estacionari o transitori

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Dissenya equips d'extracció o de lixiviació
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Dissenya equips d'extracció o de lixiviació

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Dissenya processos d'assecatge de sòlids
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Dissenya processos d'assecatge de sòlids

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Dissenya columnes d'adsorció, intercanvi iònic i cromatografia

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Dissenya equips de cristal • lització
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Dissenya equips de cristal • lització

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Coneix la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la resta
d'aspectes de l'enginyeria.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.

20695203/BIOMATERIALS
 RA12Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695201/POLÍMERS
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Descriu les diferents tècniques de processament de polímers per al seu ús com a sòlids

20695203/BIOMATERIALS
 RA13Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695201/POLÍMERS
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA13 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes que requereixen
l'ús de la biotecnologia i la tecnologia de bioprocessos.

20695203/BIOMATERIALS
A3.3 Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i
aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de
processos i sistemes (I3)
RA1Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Resol problemes de disseny de processos mitjançant la resolució de les equacions de transport
mitjançant programari comercial

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Domina la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Introdueix tècniques avançades de control industrial, amb la finalitat de distingir quina tècnica
és més adequada a un procés de producció.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Aplica models usuals a la predicció del comportament reològic de fluids polimèrics

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Preveu i planifica el temps i l'esforç necessari en el desenvolupament de productes, processos,
sistemes i serveis de la indústria química.

20695203/BIOMATERIALS
A3.4 Tenir habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen
especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més
innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les
diferents solucions de disseny (I4)
RA1Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Es habitua a enfrontar-se a buscar solucions a problemes poc definits, a buscar solucions
innovadores als mateixos

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i
tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els
més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant
les diferents solucions de disseny (I4)

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
el desenvolupament d'un projecte tècnic original.

20695203/BIOMATERIALS
A3.5 Dirigir i supervisar tot tipus d'instal•lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents
àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química (I5)
RA1Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Coneix els conceptes i tècniques de funcionament dels sectors industrials, amb especial referència
al sector químic.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Té la capacitat de definir un procediment de manteniment del procés.

20695203/BIOMATERIALS
A3.6 Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal•lacions per a la gestió integral
de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en les indústries, amb capacitat
d'avaluació dels seus impactes i dels seus riscos (I6)
RA1Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de
vida del producte durant el seu disseny.

20695203/BIOMATERIALS
A4.1 Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i
capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística,
legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos (P1)
RA1Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica els instruments del màrqueting estratègic.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i aplica els conceptes de planificació de la producció i de gestió logística.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Coneix la legislació mercantil i laboral.
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Coneix la legislació mercantil i laboral.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Coneix i aplica els fonaments de la comptabilitat financera.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Identifica i diferencia les funcions del lideratge i del management.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Defineix el lideratge transformacional i el compara amb el tipus de lideratge propugnat pels models
d'excel • lència organitzacional.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Recorda i explica els principals models de lideratge transformacional basats en comportaments.

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Defineix els conceptes de visió, missió i valors.
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Defineix els conceptes de visió, missió i valors.

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments clau que sustenten la competència de 'Integritat'.

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Determina i descriu els elements que constitueixen un sistema de gestió excel·lent.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Identifica i explica els comportaments clau per influenciar positivament als grups d'interès
externs.

20695203/BIOMATERIALS
 RA12 Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695201/POLÍMERS
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Identifica i explica els comportaments clau per impulsar la millora contínua i la innovació en
l'organització.

20695203/BIOMATERIALS
 RA13Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695201/POLÍMERS
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA13 - Identifica i explica els comportaments clau per aprofitar el màxim potencial de les persones de
l'organització.

20695203/BIOMATERIALS
 RA14Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695201/POLÍMERS
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA14 - Aplica coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i
logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.

20695203/BIOMATERIALS
A4.2 Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental (P2)
RA1Identifica els perills d'accidents en la indústria química.
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Identifica els perills d'accidents en la indústria química.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Realitza informes d'anàlisis quantitatives de risc i de seguretat industrial.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Identifica les funcions generals i específiques del professional de la prevenció.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Analitza i avalua els riscos d'accidents laborals i la investigació dels mateixos com a mètode
preventiu.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Aplica coneixements d'organització del treball i de recursos humans aplicant criteris de seguretat
industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió
mediambiental.

20695203/BIOMATERIALS
A4.3 Gestionar la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació Tecnològica, atenent a la transferència
de tecnologia i els drets de propietat i de patents (P3)
RA1Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix la legislació sobre drets de propietat i intel • lectuals, així com la gestió de patents
en la seva aplicació a la indústria química

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Desenvolupa idees innovadores i processos de disseny i serveis que aprofiten les possibilitats de la
tecnologia bioquímica.

20695203/BIOMATERIALS
A4.4 Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole
econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions
tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat (P4)
RA1Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Analitza la situació competitiva d'una empresa química i pren decisions estratègiques per a la
millora de la seva competitivitat.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Explica la importància cabdal de la competència 'Resposta al Canvi' en els temps actuals tant per
als individus com per a les organitzacions.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Comprèn els fenòmens interns i externs que impulsen el canvi en les organitzacions.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4 Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Aplica una metodologia fonamentada de gestió del canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Aconsegueix el compromís amb el canvi de tots els grups d'interès rellevants i implicar-los en la
definició i planificació del canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Facilita el desenvolupament dels plans de canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA7Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Gestiona la implantació i els riscos del conjunt de programes de canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Gestiona la comunicació amb els grups d'interès en relació amb el canvi.

20695203/BIOMATERIALS
 RA9Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695201/POLÍMERS
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA9 - Identifica i explica els comportaments que demostren les persones altament resilients.

20695203/BIOMATERIALS
 RA10Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695201/POLÍMERS
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA10 - Identifica i explica les etapes de les resistències positiva i negativa als canvis.

20695203/BIOMATERIALS
 RA11Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695201/POLÍMERS
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA11 - Avalua la capacitat de resposta i el grau de confort amb el canvi de les persones a càrrec.

20695203/BIOMATERIALS
 RA12Facilita la transició de les persones a càrrec.
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695201/POLÍMERS
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA12 - Facilita la transició de les persones a càrrec.

20695203/BIOMATERIALS
 RA13Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695201/POLÍMERS
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA13 - Dissenya un balanç de conseqüències que fomenti l'adopció dels nous comportaments i
l'abandonament de què són inefectius.

20695203/BIOMATERIALS
 RA14Crea plans de desenvolupament personal efectius.
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695201/POLÍMERS
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA14 - Crea plans de desenvolupament personal efectius.

20695203/BIOMATERIALS
A4.5 Dirigir i realitzar la verificació, el control d'instal•lacions, processos i productes, així com
certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes (P5)
RA1Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Identifica la necessitat de la qualitat en la indústria, així com la seva estructura i ubicació
dins de l'organització de l'empresa actual, així com comprèn que són i per a què serveixen els
costos de la qualitat.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Aplica les tècniques de planificació avançada de la qualitat per garantir que els processos de
fabricació siguin capaços de produir amb la qualitat especificada.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les diferents tècniques per a la verificació i el procés d'auditoria.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Sap com integrar l'acció preventiva en el conjunt d'activitats de l'empresa i quins principis s'han
de seguir per a la seva implantació.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Aplica coneixements de verificació, control d'instal•lacions, processos i productes, així com de
certificacions i auditories.

20695203/BIOMATERIALS
A4.6 Conèixer el camí per crear una nova empresa a partir d'una idea innovadora.
RA1És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - És capaç d'establir un pla d'actuació amb tots els elements interns i externs necessaris per
crear una empresa.

20695203/BIOMATERIALS
A5.1 Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un
exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un
projecte integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les
competències adquirides en els ensenyaments. (TFM1)
RA1Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Realitza, presenta i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici
original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte
integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències
adquirides en ensenyaments (TFM1)

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20695203/BIOMATERIALS
B1.1Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no
especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats (G9).
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes, ...

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20695203/BIOMATERIALS
B1.2Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos
rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor. (G10)
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d 'altres àmbits.

20695203/BIOMATERIALS
B2.1Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats
directives en contextos nacionals i internacionals. (G8)
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Col · labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Fomenta que todos los miembros se comprometan con la gestión y funcionamiento del equipo.

20695203/BIOMATERIALS
B2.2Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
RA1Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Com a líder d'un equip, és capaç de descriure les tasques i la seqüència temporal de les
mateixes suficients perquè l'equip les desenvolupi de forma eficaç.

20695203/BIOMATERIALS
B3.1Treballar en equip de forma col•laborativa, amb responsabilitat compartida en equips
multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
RA1Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Accepta i compleix les normes del grup.
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Accepta i compleix les normes del grup.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip.

20695203/BIOMATERIALS
B4.1Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies
de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professió. (G11)
RA1Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20695203/BIOMATERIALS
B5.1Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions
d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i
transferència de tecnologia. (G4)
RA1Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2 Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4 Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.

20695203/BIOMATERIALS
B5.2Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a
partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats
socials i ètiques de l'exercici professional. (G7)
RA1Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Elabora una estratègia per resoldre el problema.
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20695203/BIOMATERIALS
 RA6 Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695203/BIOMATERIALS
B5.3Buscar noves oportunitats per a la creació d'empreses.
RA1Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Identifica les idees innovadores, les relaciona amb les necessitats de la societat, i determina la
seva viabilitat.

20695203/BIOMATERIALS
C1.1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695201/POLÍMERS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20695203/BIOMATERIALS
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695201/POLÍMERS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20695203/BIOMATERIALS
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695201/POLÍMERS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20695203/BIOMATERIALS
C1.2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20695203/BIOMATERIALS
C1.3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20695203/BIOMATERIALS
C1.4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20695203/BIOMATERIALS
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695201/POLÍMERS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20695203/BIOMATERIALS
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695201/POLÍMERS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20695203/BIOMATERIALS
C2.1Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20695203/BIOMATERIALS
C2.2Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695201/POLÍMERS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20695203/BIOMATERIALS
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695201/POLÍMERS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20695203/BIOMATERIALS
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695201/POLÍMERS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20695203/BIOMATERIALS
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695101/FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695102/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695103/PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695104/ENGINYERIA DE REACTORS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695105/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695106/DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695107/CONTROL AVANÇAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695108/DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695109/AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695110/LIDERATGE INDUSTRIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695111/GESTIÓ DEL CANVI
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695201/POLÍMERS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695202/MATERIALS I NANOESTRUCTURES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20695203/BIOMATERIALS