2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Code 20705102
Study programme
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
5 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL
E-mail f.diaz@urv.cat
mariacinta.pujol@urv.cat
magdalena.aguilo@urv.cat
joanjosep.carvajal@urv.cat
airan.rodenas@urv.cat
Lecturers
DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL
PUJOL BAIGES, MARIA CINTA
AGUILÓ DÍAZ, MAGDALENA
CARVAJAL MARTÍ, JOAN JOSEP
RODENAS SEGUI, AIRAN
Web
General description Els continguts de la matèria responen a l'objectiu d'introduir els conceptes bàsics de la Ciència i Enginyeria de Materials. S'introdueixen, en primer lloc, els fonaments bàsics de la ciència de materials. S'estudien a continuació els principals tipus de materials amb aplicacions enginyerils. Es descriuen seguidament les propietats físiques que confereixen als materials seves característiques d'ús. A continuació es proposa una introducció a l'estructura dels materials, especialment dels sòlids tant cristal · lins com no cristal · lins. Finalment es proposen tres temes addicionals, bàsicament pràctics en els quals s'analitzen, en primer lloc la degradació dels materials i les possibilitats de recuperació, reutilització i reducció, posteriorment el processat de materials i finalment la seva caracterització.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.