2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY Code 20705103
Study programme
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
5 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Chemical Engineering
Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
RIUS FERRÚS, FRANCISCO JAVIER
E-mail f.diaz@urv.cat
fxavier.rius@urv.cat
ciara.osullivan@urv.cat
Lecturers
DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL
RIUS FERRÚS, FRANCISCO JAVIER
O'SULLIVAN ., CIARA
Web
General description L'objectiu general de l'assignatura és introduir els conceptes bàsics de la Nanociència i Nanotecnologia. S'introdueixen els principis científics que expliquen l'aparició de les noves propietats que mostren les nanoestructures i els nanomaterials. S'estudien els processos de disseny i obtenció de nanoestructures, la seva fabricació, processament i modificació. Es descriuen també les principals tècniques de caracterització dels materials nanoestructurats desenvolupats i les diferents propietats físiques i bioquímiques a escala nanoscòpica i les principals aplicacions dels materials i sistemes nanoestructurats en el camp de la ciència i l'enginyeria (medicina, energia, catàlisi, teixits, disseny de producte i procés de vida). Finalment s'exposa l'impacte social de la Nanotecnologia i les perspectives de futur.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.