2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Continguts
Tema Subtema
1 Objectius del curs. Projecte de recerca Objectius del curs i temari. Encaix d'aquests objectius en el programa de l'estudiant. Característiques que defininen la investigació. Acostant-se a la investigació. Definint objectius científics.
2 La revisió de la literatura tècnica Per què és necessària? Quant coneixement de l'estat de la tècnica es necessita abans de definir un objectiu de recerca? Buscant literatura rellevant (treballs científics, patents): Eines i consideracions. Organitzar i pair la informació.
3 L'avaluació de la literatura tècnica Introducció a la cienciometria i la Ciència de la Ciència. Indicadors d'Impacte.
4 Integritat científica Conducta responsable en la recerca. Supervisió. Recerca col·laborativa i autoria.
5 Protecció de la Propietat Intel·lectual Propietat de les dades i la propietat intel·lectual. Clàusules de propietat intel·lectual en els contractes. Procediments de la universitat. Ètica i aspectes socials.
6 Planificació i execució de projectes Consideracions en planificar el seu projecte. Els recursos, objectius, tasques, diagrames de Gantt. Obstacles. Objectius SMART.
7 La comunicació dins de l'equip del projecte Mentalitat d'equip. Model de Compromís. Reunions. Pluja d'idees. Comunicació. Gestió de la informació. Quaderns de laboratori. Manteniment de registres digitals, fluxos de treball.
8 Presentacions orals La por escènica. Primers passos en la preparació d'una presentació oral. Diapositives com un suport, no un fi. Com gestionar les preguntes.
9 L'escriptura tècnica Abans d'escriure: La definició de la seva contribució. Per on començar: Restriccions i eines estilístiques. Estructura. Llenguatge: Sent precís, sent clar, sent franc, sent familiar, sent concís, sent fluid. Il·lustració. Importància del títol i el resum. Autoria i revisió.