2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 1 2
Sessió Magistral
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
17 17 34
Treballs
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
6 17 23
Debats
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 1 2
Presentacions / exposicions
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
1 5 6
Atenció personalitzada
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A3
A6
B9
B15
B16
B19
C1
C3
C6
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat