2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
1 1 2
Sessió Magistral
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
17 17 34
Treballs
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
6 17 23
Debats
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
1 1 2
Presentacions / exposicions
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
1 5 6
Atenció personalitzada
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A1.3
A1.6
B1.1
B4.2
B5.3
C1.1
C1.3
C2.2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat