2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció general dels objectius i pla d'estudis d'aquest curs.
Sessió Magistral Les sessions magistrals seran la base per a la introducció dels diferents temes del curs. Es desitja i espera que els estudiants participin amb preguntes i els seus punts de vista.
Treballs S'encarregaran treballs que consistiran en exercicis relacionats amb la matèria objecte de cadascuna de les sessions magistrals.
Debats Hi pot haver un debat a classe, sobre les qüestions ètiques, per exemple, en què un grup d'estudiants d'adoptar un punt de vista, i un altre grup d'un altre punt de vista. Un estudiant pot ser la persona que parla per al grup. No obstant això, tots els estudiants estaran obligats a participar.
Presentacions / exposicions Es demanarà a cada estudiant que prepari una o més presentacions orals individuals sorbre un projecte de recerca de la seva elecció. L'encàrrec especificarà les limitacions de la presentació. S'espera que qualsevol dels criteris establerts en les sessions magistrals seran aplicats a la presentació. Altres estudiants i el(s) tutor(s) aportaran la seva valoració.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada per part del (dels) tutor(s) per tal de respondre preguntes sobre qüestions específiques sobre la matèria objecte del curs.