2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 CE1-Utilitzar apropiadament les tècniques modernes de caracterització de compostos químics
  AC6 CE6-Utilitzar amb fluïdesa terminologia especialitzada en anglès en els camps de la síntesi, la catàlisi i el disseny molecular
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears