2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
AC1
AC6
Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars, dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biologia i ciència dels materials. Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars