2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL Codi 20705204
Ensenyament
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Juny, Jul., Set.
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
BO JANÉ, CARLES
Adreça electrònica antonio.rodriguezf@urv.cat
carles.bo@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ FORTEA, ANTONIO
BO JANÉ, CARLES
Web http://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1368&assignatura=13685101&any_academic=2013_14&idioma_assig=eng
Informació rellevant La Química Computacional és avui una àrea madura de la Química moderna que proporciona informació per comprendre els fenòmens químics a nivell molecular, i té un alt poder predictiu pel que fa a estructures moleculars, propietats i reactivitat. En aquest curs s'aborda la descripció dels mètodes teòrics que constitueixen la base de la Química Computacional, i la seva aplicació a l'estudi de sistemes moleculars. S'opta per una aproximació teòrica / pràctica. A partir d'exemples bàsics i d'altres més rellevants en catàlisi, els alumnes aprendran a utilitzar diversos programes informàtics de forma correcta i crítica. Es pretén que els estudiants adquireixin els coneixements per a comprendre la literatura científica actual, i la destresa necessària per abordar problemes químics en síntesi i en catàlisi de forma autònoma.
OBSERVACIONS: Aquesta assignatura s'imparteix conjuntament amb el Màster de Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular i les competències que es mostren son d’aquest ensenyament. Els resultats d'aprenentatge són els mateixos als dos màsters, tot i que pot variar la seva codificació, pel fet de dependre de diferents competències.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent