2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC4 CE4-Utilitzar les eines bàsiques del disseny molecular
  AC6 CE6-Utilitzar amb fluïdesa terminologia especialitzada en anglès en els camps de la síntesi, la catàlisi i el disseny molecular
  AC10 CE10-Utilitzar els programaris de química teòrica, com a instrument per correlacionar l'estructura dels materials i les seves propietats
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 CT2-Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  BC3 CT3-Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  BC7 CT7-Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears