2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories, models i programari específic en l'àmbit de la Química Computacional. AC4
AC6
AC10
Ser capaç d'utilitzar tècniques de la Química Computacional en la investigació química. AC4
AC6
AC10
Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la Química Computacional. AC6
Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a aplicacions concretes. AC10
BC2
BC3
BC7
Avaluar críticament una informació i incorporar-la a la pròpia base de coneixements. BC2
Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinar. BC7